Slim Warmtenet Zandweerd

Projectinformatie

 • Warmtebron: Aquathermie uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Gebiedskenmerken: Stadswijk in een middelgrote stad met vooral woningen uit de jaren vijftig en zestig
 • Gemeente: Deventer
 • Projectontwikkelaar: Gemeente Deventer

Contact

Korte omschrijving project

Zandweerd biedt in Deventer de beste kansen voor de aanleg van een warmtenet, omdat de wijk vlak bij een rioolzuiveringsinstallatie ligt die als warmtebron kan dienen. Daarnaast is er een urgentie om de huurwoningen te renoveren en de openbare ruimte aan te pakken. Tussen deze bron en de wijk zijn bovendien 237 nieuwe woningen gepland (de Tuinen van Zandweerd), waarvan er ongeveer 150 worden aangesloten. Van de 2.050 bestaande woningen is de helft huurwoning, grotendeels in gestapelde bouw.

Naast de aanleg van het warmtenet zijn flinke ingrepen voor verduurzaming van de woningen nodig. Gelet op de sociale situatie in de wijk is de focus gericht op een breed isolatie-aanbod en het bieden van adequate financiering en ondersteuning aan bewoners. Hiervoor worden de middelen van het PAW-budget ingezet.

Stakeholders

 • Gemeente Deventer heeft de opgave betaalbare en duurzame warmte te leveren aan inwoners, is penvoerder en opereert zelf als warmtenetbedrijf
 • Woningcorporaties ieder1, Rentree en Stichting Eigen Bouw, zij bezitten de helft van de huurwoningen in de wijk
 • Provincie Overijssel steunt het project financieel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta, levert de warmte via rioolzuiveringsinstallatie RWZI
 • Duurzaamheidsteam Zandweerd is een actieve groep van particuliere huiseigenaren die meepraten over het project
 • Enpuls is samenwerkingspartner op technisch gebied voor het publieke warmtenet

Looptijd

Het idee voor het warmtenet komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties. In 2018 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gevolgd door een marktconsultatie in 2029. Omdat er vanuit de markt geen interesse bestond, besloot de gemeenteraad in 2020 zelf te investeren. In 2021 is een aanbesteding gehouden voor het vinden van een warmteleverancier/exploitant. De geselecteerde partij trok zich echter eind 2022 terug. De gemeente wordt nu volledig eigenaar en er komt een gemeentelijk warmtenetwerkbedrijf. In het tweede kwartaal van 2023 zijn alle besluiten rond realisatie, financiën en governance genomen. Intussen zijn 2022 de eerste 100 woningen aangesloten. Volgens plan is in 2025 de collectieve warmtepompinstallatie operationeel en kan de stapsgewijze aansluiting van in totaal 2.200 woningen beginnen, met een verwachte afronding in 2030.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Het warmtenet wordt gevoed via restwarmte van RWZI, de rioolzuiveringsinstallatie in Deventer-Noord. De warmte wordt naar 70 ˚C gebracht. In combinatie met beperkte isolatie van woningen is dit de best betaalbare oplossing voor deze wijk (gebaseerd op de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving).

Leerdoelen

De kernvraag in dit project is hoe je een mix van technologieën kunt inzetten. En ook: wie heeft in de samenwerking welke rol en verantwoordelijkheid als het gaat over financiën en risico’s? De deelnemende partijen willen verder leren hoe ze via dit project al kunnen zorgen voor doorontwikkeling en verdere groei?

‘In een intensieve samenwerking met de projectmanager van Slim Warmtenet Zandweerd werk ik als business developer aan het sluitend maken van de businesscase, de financiering, het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor de bewoners, de organisatie van de publieke uitvoeringskracht en verbinding met het wetstraject van de Wet collectieve warmtevoorziening.’

Ron Sint Nicolaas | Regisseur duurzame energie bij de gemeente Deventer

Meer informatie

 • Video met uitleg voor bewoners over het warmtenet voor Zandweerd