Projecten

Vliegwielprojecten

De geselecteerde vliegwielprojecten kunnen allemaal snel starten of zijn al gestart. Hierdoor kan het vliegwieleffect zo groot mogelijk worden. Daarnaast is gekozen voor een mix aan warmtebronnen die past bij de gewenste duurzame warmtevoorziening in 2050, volgens het beleid van de overheid. Verspreid over Nederland zijn er kleine, middelgrote en grote projecten met verschillende organisatiemodellen.

Wat is het mogelijke vliegwieleffect?

In het algemeen zijn twee verschillende vliegwieleffecten zichtbaar. De eerste is een uitbreiding van een bestaand warmtenet naar een groter aantal aansluitingen van woningen en/of gebouwen in dezelfde of aangrenzende wijk(en). Dit effect doet zich in vrijwel alle projecten voor. Het tweede effect is de ervaring met een bepaalde technologie, organisatiemodel of toegepaste innovatie in een vergelijkbaar project op een andere plek in Nederland (of eventueel in het buitenland). Ook dit is in principe bij alle projecten mogelijk.

Innovaties

De innovaties worden toegepast in hernieuwbare en andere duurzame bronnen, bodem-energiesystemen, en/of de aanleg en besturing van warmtenetten. Ze leveren een bijdrage aan onder meer het verlagen van de kosten voor de warmtetransitie en het verminderen van CO2-uitstoot. Daarnaast hebben de innovaties een zogeheten Technology Readiness Level (TRL) van tenminste 6-7. Dit betekent dat een innovatie al is gedemonstreerd in een relevante, maar nog niet operationele omgeving.

Wanneer worden de innovaties ingezet?

Na een succesvolle demonstratie zijn de innovaties beschikbaar voor projecten vanaf 2025. Bij elk daarvan is ook al een eindgebruiker betrokken die de intentie heeft om de innovatie toe te passen. Van enkele bij het programma betrokken innovaties is het systeem al getest en gevalideerd onder operationele omstandigheden (TRL 8-9). Deze maken deel uit van de vliegwielprojecten en worden direct in praktijk gebracht.

Op dit moment is het proces van subsidie verlenen nog niet officieel afgerond. Pas op het moment dat de beschikkingen van de subsidies verleend zijn, zijn de projecten officieel onderdeel van het programma Nieuwe Warmte Nu.