Nieuwe Warmte Nu

Leren voor nu en de toekomst

Nieuwe Warmte Nu is bedoeld om de warmtetransitie in Nederland te versnellen. Tussen 2022 en 2028 krijgen de vliegwielprojecten en innovaties financiële ondersteuning om duurzame collectieve warmtesystemen te realiseren. De uitvoering van het programma is ondergebracht in de stichting Nieuwe Warmte Nu. Via het leer- en ontwikkelprogramma wil de stichting optimaal bijdragen aan het versnellen en op grotere schaal realiseren van duurzame collectieve warmtesystemen. Sneller realiseren betekent sneller kunnen leren van projecten en dat leidt tot lagere kosten en hogere opbrengsten. Zo komen we samen sneller van het aardgas af.

Versnellen door standaarden te delen

De opgedane kennis en ervaringen uit de vliegwielprojecten en innovaties worden geanalyseerd om te komen tot breed toepasbare, praktische richtlijnen, normen, beleid en een gestandaardiseerde aanpak voor toekomstige projecten. Het streven is dat er standaarden gaan ontstaan die in de praktijk zijn getest en toegepast. Het delen van lessen met deelnemers aan (toekomstige) projecten gebeurt onder meer via:

  • Communities of Practice, waarin deelnemers aan de vliegwielprojecten en innovaties hun kennis en ervaringen uitwisselen
  • Webinars en andere bijeenkomsten waar het bredere netwerk rond de warmtetransitie bij elkaar komt
  • De pagina ‘kennis delen‘ op deze website. Daarnaast is er ook per project informatie te vinden over de inzet van warmtebronnen
  • Via verschillende partners en brancheorganisaties