Agenda

2024
27 februari

Webinar ‘Organisatiemodellen onder de Wcw’

In november 2023 is het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmte gepubliceerd. Hiermee verandert veel voor warmtebedrijven en voor de manier waarop organisaties samenwerken aan de warmtetransitie. Welke organisatiemodellen zijn straks nog mogelijk? Op dinsdag 27 februari van 15.00 - 16.15 uur organiseert Nieuwe Warmte Nu samen met Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) hierover een webinar. Daarbij gaan we ook in op de rol van publieke warmtebedrijven.

Dit webinar is onderdeel van een reeks webinars over de Wet collectieve warmte. NPLW organiseert samen met verschillende warmtepartners, waaronder Nieuwe Warmte Nu, meerdere webinars om gemeenten en samenwerkingspartners inzicht te geven in welke veranderingen er door het wetsvoorstel aankomen. Het is niet nodig de hele reeks te volgen. Je kan je per webinar inschrijven. 

14 maart

Webinar ‘Regionaal warmtebedrijf als voorbeeld van organisatiemodel warmte’

Donderdag 14 maart van 11.00 – 12.15 uur organiseert Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een webinar over het oprichten van een regionaal warmtebedrijf. Het Gelders Warmte Infrabedrijf staat centraal als voorbeeld van een organisatiemodel voor warmte onder de Wet collectieve warmte (Wcw).

Dit webinar is onderdeel van een reeks webinars over de Wet collectieve warmte. NPLW organiseert samen met verschillende warmtepartners, waaronder Nieuwe Warmte Nu, meerdere webinars om gemeenten en samenwerkingspartners inzicht te geven in welke veranderingen er door het wetsvoorstel aankomen. Het is niet nodig de hele reeks te volgen. Je kan je per webinar inschrijven. 

28 maart

Webinar ‘Organisatiemodellen voor coöperatieve warmtenetten’

Donderdag 28 maart van 11.00 – 12.15 uur organiseert Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een webinar over organisatiemodellen voor coöperatieve warmtenetten. De lokale energiecoöperaties van Wageningen en Amsterdam komen aan bod. Het gaat om organisatiemodellen waar een warmteschap onderdeel van uitmaakt. 

Dit webinar is onderdeel van een reeks webinars over de Wet collectieve warmte. NPLW organiseert samen met verschillende warmtepartners, waaronder Nieuwe Warmte Nu, meerdere webinars om gemeenten en samenwerkingspartners inzicht te geven in welke veranderingen er door het wetsvoorstel aankomen. Het is niet nodig de hele reeks te volgen. Je kan je per webinar inschrijven.