Vliegwiel­projecten

In de vliegwielprojecten werken verschillende partijen samen om huizen, gebouwen of glastuinbouw van het aardgas af te halen. Dit zijn projecten waarin een warmtenet wordt aangelegd, gevoed door een duurzame warmtebron. Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte, restwarmte uit industrie en warmte uit afval- of oppervlaktewater. Via onderstaande blokken vind je meer informatie per project.

Warm Heeg

Gemeente: Heeg
Projectontwikkelaar: Stichting Warm Heeg, in samenwerking met Warm Heeg b.v.
Warmtebron: Aquathermie uit oppervlaktewater met warmte-koudeopslag (WKO)
Bekijk project

Warmtenet Wilgenlei

Gemeente: Lansingerland
Projectontwikkelaar: AgroEnergy
Warmtebron: STEG (warmte uit een stoom- en gascentrale), havenwarmte en biomassa, geothermie is in ontwikkeling
Bekijk project

Middenbeemster

Gemeente: Purmerend
Projectontwikkelaar: Stadsverwarming Purmerend (SVP)
Warmtebron: Biomassa en aardgas, geothermie en aquathermie in ontwikkeling
Bekijk project

Slim Warmtenet Zandweerd

Gemeente: Deventer
Projectontwikkelaar: Gemeente Deventer
Warmtebron: Aquathermie uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallatie
Bekijk project

Rotterdam-Noord

Gemeente: Rotterdam
Projectontwikkelaar: Eneco
Warmtebron: Restwarmte (afvalverbrandingsinstallatie) en STEG (restwarmte uit een stoom- en gascentrale)
Bekijk project

Malburgen-Oost Arnhem

Gemeente: Arnhem
Projectontwikkelaar: Vattenfall
Warmtebron: Restwarmte (afvalverbrandingsinstallatie) als basislast en biodiesel voor piekvermogen
Bekijk project

Warmtenet Noordwest

Gemeente: Groningen
Projectontwikkelaar: Warmtestad
Warmtebron: Restwarmte uit twee datacenters, vanaf eind 2023 aangevuld met zonthermie met ondergrondse warmtebuffer
Bekijk project

Warmtesysteem Westland

Gemeente: Westland
Projectontwikkelaar: Warmtenetwerk Westland
Warmtebron: Geothermie en in de toekomst restwarmte uit havengebied
Bekijk project

Warmtenet Gorinchem

Gemeente: Gorinchem
Projectontwikkelaar: HVC Groep
Warmtebron: Aquathermie (thermische energie uit afvalwater, TEA); warmte die vrijkomt bij rioolwaterzuivering
Bekijk project

Warmte volloop HAL

Gemeente: Den Haag
Projectontwikkelaar: Eneco en Haagse Aardwarmte
Warmtebron: Geothermie en STEG (stoom- en gasturbine)
Bekijk project

Open warmtenet Delft

Gemeente: Delft
Projectontwikkelaar: Netbeheerder NetVerder
Warmtebron: Geothermie, en in een latere fase warmtekrachtcentrale restwarmte uit Rotterdam en grootschalige warmteopslag
Bekijk project