Stichting Nieuwe Warmte Nu

De uitvoering van het programma Nieuwe Warmte Nu is ondergebracht bij een stichting, die geleid wordt door een bestuur. Twee teams zorgen voor de uitvoering, samen met een groot aantal partners.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Nieuwe Warmte Nu heeft veel ervaring met vraagstukken over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw. Dit zijn de leden:

  • Teun Bokhoven, voorzitter
  • Herman Exalto (EBN), secretaris
  • Michiel Kirch (TKI Urban Energy), penningmeester
  • Gijs de Man, algemeen lid

Adviseurs

  • Tjalling de Vries (ministerie van Economische Zaken)
  • Simone Ploumen (gemeente Nijmegen)

Programmateam Nieuwe Warmte Nu

Het programmateam is de spil tussen alle relevante partijen die werken aan collectieve warmte in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw bij elkaar te brengen om de uitvoering goed te laten verlopen. Ook zorgt het team ervoor dat de uitvoering goed verloopt, dat er een effectief leer- en ontwikkelprogramma wordt opgezet en dat dit samen met de partners wordt uitgevoerd.

Het programmateam bestaat uit:

Partners van Nieuwe Warmte Nu

Rond het programma is een netwerk actief van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en non-profitorganisaties. Samen met het programmateam onderzoeken zij wat op technisch, financieel-economisch, ecologisch én sociaal-maatschappelijk vlak nodig is om dit programma tot een succes te maken. Innovatie-experts van organisaties die meedoen in vliegwielprojecten en externe deskundigen van kennisinstellingen en adviesbureaus dragen ook op diverse terreinen hun kennis en kunde bij. Daarnaast werken we het ontwikkelen en verspreiden van kennisproducten waar mogelijk samen met andere organisaties die actief zijn binnen de Nederlandse warmtetransitie. Zo voorkomen we dubbel werk en zorgen we dat we hulpmiddelen ontwikkelen waar behoefte aan is én die breed inzetbaar zijn.

Uitvoerend team leer- en ontwikkelprogramma

Het uitvoerende team van het leer- en ontwikkelprogramma brengt alle relevante partijen bij elkaar, zodat zij van elkaar kunnen leren, best practices kunnen delen en projecten vaart houden. Dit team bestaat uit een vaste kern vanuit Deltares, TNO, Energie Samen, Saxion, Waterprof en Helder en Duidelijk.