Privacyreglement

Wie zijn we

Ons site adres is http://www.nwn.nu

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult om aan te geven dat je de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Deze gegevens worden opgeslagen in ‘Laposta’, van waaruit onze nieuwsbrieven verstuurd worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nieuwe Warmte Nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief ‘afmelden’. Indien je je afmeldt worden je gegevens voor die nieuwsbrief binnen 14 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwe Warmte Nu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nieuwe Warmte Nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nieuwe Warmte Nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nieuwsbrief@nwn.nu.

Nieuwe Warmte Nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuwe Warmte Nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nieuwsbrief@nwn.nu.

Wijzigingen

Nieuwe Warmte Nu behoudt zich het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Het meest actuele privacyreglement is te vinden op www.nwn.nu. Wij adviseren om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Nieuwe Warmte Nu een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving in de nieuwsbrief van Nieuwe Warmte Nu.