Kennis delen

Binnen het leer- en ontwikkelprogramma van Nieuwe Warmte Nu werken Deltares, TNO, Energie Samen, Hogeschool Saxion en Waterprof aan de ontwikkeling van verschillende hulpmiddelen en kennisproducten voor toekomstige warmteprojecten. Denk bijvoorbeeld aan stappenplannen, modeldocumenten en rekenmodellen. Voor de ontwikkeling hiervan worden onder andere de kennis en ervaringen uit de vliegwielprojecten en innovaties geanalyseerd. Daarnaast werken we aan producten die helpen om randvoorwaarden te creëren voor de warmtetransitie. De kennisproducten en hulpmiddelen verzamelen we op deze pagina.

Waar werken we aan?

Momenteel richten we ons op:

  • Een standaard-werkwijze voor het opzetten van een samenwerking tussen een warmte-infrabedrijf en een gemeente
  • Een proces voor het opstellen van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)
  • Een standaard-aanpak voor de ontwikkeling van coöperatieve warmteprojecten
  • Strategieën voor gemeenten voor het opschalen van de warmtetransitie
  • Een rekenmodel voor de aanlegkosten van warmtenetten 
  • Verschillende kennisproducten voor hbo-studenten en professionals die geen technische achtergrond hebben.

Meer impact door samenwerken

We werken waar mogelijk samen met andere organisaties die actief zijn binnen de Nederlandse warmtetransitie. Zo voorkomen we dubbel werk en zorgen we dat we hulpmiddelen ontwikkelen waar behoefte aan is én die breed inzetbaar zijn. In het najaar van 2023 is een samenwerking gestart tussen het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Stichting Warmtenetwerk, Energie Samen, TKI Urban Energy, de ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken, en Nieuwe Warmte Nu. Dit samenwerkingsverband heet kortweg WAUW (Werkgroep Aanpak en Uitvoering Warmtenetten). De partners werken de komende tijd samen aan het maken van hulpmiddelen, zoals een stappenplan voor het ontwikkelen van een warmtenet, juridische modeldocumenten, informatiedocumenten over vergunningen, plannen van aanpak voor aanbestedingen en een rekenmodel voor bewoners.