Samen sneller van het aardgas af

Hoe verwarmen we huizen en gebouwen in Nederland zonder aardgas? Collectieve duurzame warmtesystemen – of warmtenetten – spelen hierbij een grote rol. Het programma Nieuwe Warmte Nu brengt bedrijven, burgers en overheden samen om de realisatie hiervan te versnellen en kennis en ervaringen hierover te delen. Het Nationaal Groeifonds heeft hier 200 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Projecten

Bekijk al onze vliegwielprojecten & innovaties.

Nieuwsbrief