Bijeenkomst 5 oktober

Vliegwielprojecten

De tweede Community of Practice-bijeenkomst voor de 12 vliegwielprojecten is gehouden op 5 oktober bij Lijm & Cultuur in Delft. De deelnemers wisselden weer volop ervaringen uit én ze kregen een rondleiding bij de geothermieboring van Open warmtenet Delft. In vervolg op de eerste CoP-bijeenkomst verdiepten de deelnemers zich verder in de thema’s ‘samenwerkingsvormen en organisatiemodellen’ en ‘participatie en draagvlak’.

In de ochtend kwamen vier verschillende samenwerkingsvormen aan bod. Op basis hiervan bespraken ze in werksessies de factoren en motieven in samenwerkingsrelaties binnen een warmteproject. Zijn deze gelijk voor de verschillende partijen en sluit dat aan bij de keuze voor het organisatiemodel? Ook bespraken ze de impact van de nieuwe Wet Collectieve Warmte op de samenwerking binnen de projecten.

Rondleiding geothermieboring

‘s Middags stond het vliegwielproject Open warmtenet Delft centraal. De deelnemers kregen een rondleiding bij de geothermieboring en gingen in gesprek over geothermische energie: hoe wordt deze gewonnen en welke technieken worden hiervoor gebruikt? Vervolgens was de organisatie van het warmteproject in Delft onderwerp van gesprek en werden best practices gedeeld. Daarbij kwamen ook de samenwerkings- en participatievraagstukken in dit project aan bod. Denk bijvoorbeeld aan: samenwerken met woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordiging, samenwerken bij onverwachte obstakels en samenwerken met als uitgangspunt een open warmtenet.

Meer lezen

Het benutten van collectieve kennis kan andere projecten helpen bij het versnellen van hun processen. Bekijk hier de uitkomsten van de andere CoP-bijeenkomsten.