Bijeenkomst 16 mei

Vliegwielprojecten

Op dinsdag 16 mei 2023 kwamen de deelnemers aan de vliegwielprojecten uit het programma Nieuwe Warmte Nu voor het eerst bij elkaar om nader kennis te maken, mogelijke samenwerkingen te verkennen, en kennis en ervaringen te delen.

Samenwerking en participatie

Deze en volgende bijeenkomsten van de zogeheten Communities of Practice (CoP’s) maken deel uit van het leer- en ontwikkelprogramma van Nieuwe Warmte Nu. De eerste bijeenkomst in Amersfoort stond in het teken van de thema’s ‘samenwerkingsvormen & organisatiemodellen’ en ‘participatie en draagvlak’. 

Hoe organiseer je samenwerking?

Het ochtendprogramma begon met een aftrap door Saskia Hommes, projectleider van het leer- en ontwikkelprogramma. Daarna kwam het thema ‘samenwerkingsvormen & organisatiemodellen’ aan bod, met eerst een introductie over verschillende fases en invalshoeken van een samenwerkingsproces. De deelnemers gingen daarover met elkaar in gesprek, onder leiding van Rinus Elsman, Gitte Mulder en Nienke Maas van TNO. Aan de orde kwamen vragen als:

  • Welke mogelijkheden zijn er om een samenwerking in te vullen?
  • Hoe is de samenwerking binnen de projecten georganiseerd en waarom op die manier?
  • Wat is er formeel vastgelegd?
  • Zetten de stakeholders in een project een procesbegeleider in of juist niet?
  • De benadering blijkt te verschillen per project, wat relevante discussies op gang bracht.

Hoe realiseer je draagvlak?

Na de lunch stond ‘participatie & draagvlak’ centraal. Stephan Slingerland (TNO) en Eva Terpstra (Waterprof) introduceerden het thema aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is effectieve participatie?
  • Verschilt die per doelgroep?
  • Hoe organiseer je betrokkenheid van stakeholders?

Lucie Gelderblom van vliegwielproject Warm Heeg vertelde over de aanpak van participatie binnen haar project. Er is eerst onderzocht wie de inwoners van het gebied zijn en wat zij belangrijk vinden. Op basis van de uitkomsten worden mensen op verschillende manieren benaderd, passend bij hun voorkeuren en informatiebehoefte. Bijvoorbeeld via de dorpskrant, huisbezoeken, een spreekuur en zelfs een pubquiz. 

Nicole de Koning (TNO) nam de deelnemers mee in de klantreis aardgasvrij wonen op basis van bewonersonderzoek. Daarna gingen zij met elkaar in gesprek over de participatiebenadering in hun project: welke elementen uit de voorbeelden van Lucie en Nicole zijn voor hen relevant? En wat doen ze juist anders?

Elkaar verder helpen

Aan het einde van de bijeenkomst formuleerden de deelnemers een concrete vervolgactie binnen hun eigen project en benoemden ze ook wie uit de andere vliegwielprojecten hierbij kan helpen. De bedoeling is dat deze uitwisseling eraan bijdraagt dat de deelnemers van de projecten elkaar tijdens de looptijd van Nieuwe Warmte Nu makkelijk weten te vinden en elkaar waar mogelijk ondersteunen.

Het was een productieve en inspirerende dag!

Meer lezen

Zoek je meer inspiratie over lokale samenwerking en participatie? Kijk dan eens naar de volgende publicaties:

Samenwerkingsvormen & organisatiemodellen

Participatie & draagvlak

Het benutten van collectieve kennis kan andere projecten helpen bij het versnellen van hun processen. Bekijk hier de uitkomsten van de andere CoP-bijeenkomsten.