Nieuwe Warmte Nu kan extra innovatieprojecten ondersteunen

Stichting Nieuwe Warmte Nu (NWN) heeft financiële middelen beschikbaar om extra projecten te ondersteunen. In overleg met het Nationaal Groeifonds en het Ministerie van Economische Zaken is besloten deze middelen te gebruiken om innovaties in de warmtetransitie te stimuleren.

Impulsdag warmtenetten geeft boost aan zo’n 250 deelnemers

Van lessen uit Rotterdam tot Denemarken. En van de mogelijkheden van mini-warmtenetten tot aandeelhouderschap in een warmtebedrijf. Bijna 250 deelnemers lieten zich op 12 juni onderdompelen in 19 inhoudelijke sessies over warmtenetten.

“Alles draait om een aantrekkelijk aanbod voor bewoners”

Bij de aanleg van collectieve, duurzame warmtenetten zijn veel verschillende partijen betrokken, waaronder warmtebedrijven. Rick van Diest is gebiedsontwikkelaar Duurzame Warmte en Koude bij Vattenfall. Hij vertelt over de ervaringen rond Malburgen-Oost in Arnhem, een van de vliegwielprojecten binnen Nieuwe Warmte Nu.

‘Kraak de laatste meter’: workshop over technische stappen

Op 16 mei kwamen de vliegwielprojecten van Nieuwe Warmte Nu, aannemers en installateurs samen om te praten over het aansluiten van een warmtenet in woningen. De vraag die tijdens deze ‘Kraak de laatste meter’-sessie centraal stond was: hoe overbruggen we de laatste meter bij een warmtenetaansluiting tegen lagere kosten, minder risico en minimaal ‘gedoe’ voor bewoners?

Eerste netwerkbijeenkomst

Woensdag 22 mei vond de eerste netwerkbijeenkomst van Nieuwe Warmte Nu (NWN) plaats. Vertegenwoordigers van verschillende NWN-projecten en het programmateam kwamen bij elkaar in Utrecht. Er werd onder andere een update gegeven over het leer- en ontwikkelprogramma, er was ruimte om te netwerken en een aantal projecten gaf middels een presentatie een update over de voortgang van hun project.

Impulsdag Warmtenet: boost je warmtenetproject

Op woensdag 12 juni van 9.30 – 16.30 uur organiseren Nieuwe Warmte Nu, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), samen met andere partners, de Impulsdag Warmtenet. De dag vindt plaats bij de Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) aan het Amsterdams Rijnkanaal in Utrecht. Tijdens deze dag zetten we concrete stappen richting de realisatie van warmtenetten.

Technologie helpt duurzame warmte betaalbaar te maken

Naast vliegwielprojecten op het gebied van collectieve duurzame warmtevoorzieningen maken zes technische innovaties deel uit van Nieuw Warmte Nu. Frits Verheij is binnen het programmateam verantwoordelijk voor de innovaties. Hij vertelt over de mogelijkheden en uitdagingen.

Terugblik webinar Organisatiemodellen en samenwerken onder de Wcw

Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) verandert er veel voor warmtebedrijven en voor de manier waarop organisaties samenwerken aan de warmtetransitie. Op dinsdag 27 februari organiseerde Nieuwe Warmte Nu samen met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) daarom een webinar over organisatiemodellen en de rol van publieke warmtebedrijven.

Organisatiemodellen en samenwerkingsvormen onder de Wcw

De recente publicatie van het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmte (Wcw) brengt substantiële veranderingen met zich mee in de organisatiemodellen van warmtebedrijven. TNO heeft een artikel geplaatst over de verschillende organisatiemodellen en samenwerkingsvormen die mogelijk zijn onder de Wcw.

Ervaringen delen tijdens het Nationaal Warmte Congres

Nieuwe Warmte Nu was aanwezig bij het Nationaal Warmte Congres op 12 oktober in Apeldoorn. Vanuit het leer- en ontwikkelprogramma binnen Nieuwe Warmte Nu werd een kennistafel georganiseerd over participatie bij warmteprojecten.

Burgers verenigen zich in coöperaties: ‘Zeggenschap houden over warmte’

Door met hun wijk, dorp of stadsdeel te kiezen voor een collectieve duurzame warmtevoorziening brengen inwoners de warmtetransitie van onderaf in beweging. Een van deze initiatieven, project Warm Heeg, is aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. Lucie Gelderblom van Warm Heeg en Krijn Korver van de koepelorganisatie Energie Samen delen in dit interview hun ervaringen met het starten en volhouden van een bewonersinitiatief.

Webinar Participatiespanningen

Op 4 september is het eerste webinar van Nieuwe Warmte Nu gehouden. Het thema was ‘Participatiespanningen’. Vier experts op het gebied van participatie gingen hierover met elkaar in gesprek.

Kick-off innovatieproject Design Toolkit 1.0

Op 21 september vond de kick-off plaats van Design Toolkit 1.0. Dit is het eerste van zes innovatieprojecten die zijn aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. De Design Toolkit is een softwarepakket voor conceptontwerp van toekomstbestendige collectieve warmtenetten.

Stappen zetten in de warmtetransitie: ‘Leren, delen en versnellen’

Met duurzame collectieve warmtevoorzieningen kan ons land van het aardgas af, maar aan de warmtetransitie zitten nog veel haken en ogen. Programmadirecteur André Jurjus en Saskia Hommes, manager van het leer- en ontwikkelprogramma van Nieuwe Warmte Nu, vertellen over de ambities van het programma Nieuwe Warmte Nu.