Organisatiemodellen en samenwerkingsvormen onder de Wcw

De recente publicatie van het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmte (Wcw) brengt substantiële veranderingen met zich mee in de organisatiemodellen van warmtebedrijven. TNO heeft een artikel geplaatst over de verschillende organisatiemodellen en samenwerkingsvormen die mogelijk zijn onder de Wcw.

Ervaringen delen tijdens het Nationaal Warmte Congres

Nieuwe Warmte Nu was aanwezig bij het Nationaal Warmte Congres op 12 oktober in Apeldoorn. Vanuit het leer- en ontwikkelprogramma binnen Nieuwe Warmte Nu werd een kennistafel georganiseerd over participatie bij warmteprojecten.

Burgers verenigen zich in coöperaties: ‘Zeggenschap houden over warmte’

Door met hun wijk, dorp of stadsdeel te kiezen voor een collectieve duurzame warmtevoorziening brengen inwoners de warmtetransitie van onderaf in beweging. Een van deze initiatieven, project Warm Heeg, is aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. Lucie Gelderblom van Warm Heeg en Krijn Korver van de koepelorganisatie Energie Samen delen in dit interview hun ervaringen met het starten en volhouden van een bewonersinitiatief.

Webinar Participatiespanningen

Op 4 september is het eerste webinar van Nieuwe Warmte Nu gehouden. Het thema was ‘Participatiespanningen’. Vier experts op het gebied van participatie gingen hierover met elkaar in gesprek.

Kick-off innovatieproject Design Toolkit 1.0

Op 21 september vond de kick-off plaats van Design Toolkit 1.0. Dit is het eerste van zes innovatieprojecten die zijn aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. De Design Toolkit is een softwarepakket voor conceptontwerp van toekomstbestendige collectieve warmtenetten.

Stappen zetten in de warmtetransitie: ‘Leren, delen en versnellen’

Met duurzame collectieve warmtevoorzieningen kan ons land van het aardgas af, maar aan de warmtetransitie zitten nog veel haken en ogen. Programmadirecteur André Jurjus en Saskia Hommes, manager van het leer- en ontwikkelprogramma van Nieuwe Warmte Nu, vertellen over de ambities van het programma Nieuwe Warmte Nu.