Webinar Participatiespanningen

Op 4 september is het eerste webinar van Nieuwe Warmte Nu gehouden. Het thema was ‘Participatiespanningen’. Vier experts op het gebied van participatie gingen hierover met elkaar in gesprek.

Jens Bakker (Warmtestad Groningen), Krijn Korver (Energie Samen), Renee Kooger (TNO) en Tom Schuurmans (Kennisknooppunt Participatie) bespraken de dilemma’s die zich voordoen bij het organiseren van bewonersparticipatie voor het project Warmtenet Noordwest in Groningen. Ze gingen in op de spanning die ontstaat tijdens het inrichten van het participatietraject als onderdeel van een breder warmteproject, en ze spraken over inclusiviteit en het begrenzen van participatie.

Dilemma’s in de praktijk

Het opzetten en uitvoeren van een warmteproject gebeurt aan de hand van planningen. Door het streven om die te halen kan druk ontstaan op het participatietraject. De vraag is dan: hoe zorg je dat je participatie goed belegt als onderdeel van een breder proces waarin conflicterende planningen/belangen een rol spelen?

Inclusiviteit en diversiteit kan ook tot dilemma’s leiden. Hoe ga je om met diversiteit in de wijk, denk bijvoorbeeld aan verschillende (culturele) achtergronden, en verschillen in het niveau van lezen en/of inkomens? Hoe betrek je een brede afspiegeling van bewoners bij het project? Moet je er wel naar streven om iedereen mee te nemen? En waar hebben verschillende partijen elkaar nodig?

De experts lichtten toe welke mogelijke antwoorden er zijn op deze vragen en hoe zij daarnaar kijken vanuit hun rol en ervaring binnen verschillende sectoren.

Tips vanuit de community

Tijdens het webinar werden ook tips ingebracht door de community:

  • Persoonlijk contact is belangrijk; denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, kookworkshops, persoonlijke spreekuren, uitleg bij mensen thuis en ontzorgen bij contracten en financiën.
  • Er kan wantrouwen bestaan naar grote bedrijven en overheden In dat geval win je vertrouwen door dichtbij te staan. Gebruik de kracht van de buurt, het dorp of de flat. Het inzetten van ambassadeurs uit eigen omgeving kan hierbij helpen.
  • De participatieaanpak uitwerken aan de hand van persona’s geeft inzicht in verschillende bewonersgroepen. Dat maakt het gericht communiceren mogelijk.
  • Om transparantie te bevorderen kan het helpen een tool te maken waarmee bewoners de kosten voor hun huishouden kunnen berekenen.
  • Een toegankelijke manier om te starten met het ondersteunen van bewoners en het opbouwen van vertrouwen is de verbetering van isolatie en energiescans uitvoeren.

Terugkijken

Heb je het webinar gemist of wil je het terugluisteren? Hieronder vind je de volledige opname en ook een samenvatting met de belangrijkste onderdelen en concrete tips.

Volledige opname van het webinar op 4 september
Samenvatting van het webinar met hoogtepunten en concrete tips