Nieuws

Impulsdag 12 juni 2024

Impulsdag Warmtenet: boost je warmtenetproject

25 april 2024

Op woensdag 12 juni van 9.30 – 16.30 uur organiseren Nieuwe Warmte Nu, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), samen met andere partners, de Impulsdag Warmtenet. De dag vindt plaats bij de Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) aan het Amsterdams Rijnkanaal in Utrecht. Tijdens deze dag zetten we concrete stappen richting de realisatie van warmtenetten.

Lees meer

Technologie helpt duurzame warmte betaalbaar te maken

25 maart 2024

Naast vliegwielprojecten op het gebied van collectieve duurzame warmtevoorzieningen maken zes technische innovaties deel uit van Nieuw Warmte Nu. Frits Verheij is binnen het programmateam verantwoordelijk voor de innovaties. Hij vertelt over de mogelijkheden en uitdagingen.

Lees meer
Foto webinar

Terugblik webinar Organisatiemodellen en samenwerken onder de Wcw

21 maart 2024

Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) verandert er veel voor warmtebedrijven en voor de manier waarop organisaties samenwerken aan de warmtetransitie. Op dinsdag 27 februari organiseerde Nieuwe Warmte Nu samen met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) daarom een webinar over organisatiemodellen en de rol van publieke warmtebedrijven.

Lees meer
Warmtenet binnenstad

Organisatiemodellen en samenwerkingsvormen onder de Wcw

22 februari 2024

De recente publicatie van het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmte (Wcw) brengt substantiële veranderingen met zich mee in de organisatiemodellen van warmtebedrijven. TNO heeft een artikel geplaatst over de verschillende organisatiemodellen en samenwerkingsvormen die mogelijk zijn onder de Wcw.

Lees meer
Nationaal Warmtecongres

Ervaringen delen tijdens het Nationaal Warmte Congres

1 november 2023

Nieuwe Warmte Nu was aanwezig bij het Nationaal Warmte Congres op 12 oktober in Apeldoorn. Vanuit het leer- en ontwikkelprogramma binnen Nieuwe Warmte Nu werd een kennistafel georganiseerd over participatie bij warmteprojecten.

Lees meer

Burgers verenigen zich in coöperaties: ‘Zeggenschap houden over warmte’

30 oktober 2023

Door met hun wijk, dorp of stadsdeel te kiezen voor een collectieve duurzame warmtevoorziening brengen inwoners de warmtetransitie van onderaf in beweging. Een van deze initiatieven, project Warm Heeg, is aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. Lucie Gelderblom van Warm Heeg en Krijn Korver van de koepelorganisatie Energie Samen delen in dit interview hun ervaringen met het starten en volhouden van een bewonersinitiatief.

Lees meer
Webinar participatiespanningen

Webinar Participatiespanningen

30 oktober 2023

Op 4 september is het eerste webinar van Nieuwe Warmte Nu gehouden. Het thema was ‘Participatiespanningen’. Vier experts op het gebied van participatie gingen hierover met elkaar in gesprek.

Lees meer

Terugblik Bijeenkomst 5 oktober

30 oktober 2023

De tweede Community of Practice-bijeenkomst voor de 12 vliegwielprojecten is gehouden op 5 oktober bij Lijm & Cultuur in Delft. De deelnemers wisselden weer volop ervaringen uit én ze kregen een rondleiding bij de geothermieboring van Open warmtenet Delft.

Lees meer

Kick-off innovatieproject Design Toolkit 1.0

5 oktober 2023

Op 21 september vond de kick-off plaats van Design Toolkit 1.0. Dit is het eerste van zes innovatieprojecten die zijn aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. De Design Toolkit is een softwarepakket voor conceptontwerp van toekomstbestendige collectieve warmtenetten.

Lees meer

Stappen zetten in de warmtetransitie: ‘Leren, delen en versnellen’

8 juni 2023

Met duurzame collectieve warmtevoorzieningen kan ons land van het aardgas af, maar aan de warmtetransitie zitten nog veel haken en ogen. Programmadirecteur André Jurjus en Saskia Hommes, manager van het leer- en ontwikkelprogramma van Nieuwe Warmte Nu, vertellen over de ambities van het programma Nieuwe Warmte Nu.

Lees meer
Bijeenkomst 16 mei

Terugblik Bijeenkomst 16 mei

5 juni 2023

Op dinsdag 16 mei 2023 kwamen de deelnemers aan de vliegwielprojecten uit het programma Nieuwe Warmte Nu voor het eerst bij elkaar om nader kennis te maken, mogelijke samenwerkingen te verkennen, en kennis en ervaringen te delen.

Lees meer