Ervaringen delen tijdens het Nationaal Warmte Congres

Nieuwe Warmte Nu was aanwezig bij het Nationaal Warmte Congres op 12 oktober in Apeldoorn. Vanuit het leer- en ontwikkelprogramma binnen Nieuwe Warmte Nu werd een kennistafel georganiseerd over participatie bij warmteprojecten.

In twee rondes spraken Rinus Elsman (TNO) en Bonne van der Veen (Deltares) met aanwezigen op het congres over hun ervaringen en behoeften rond participatie, en specifiek over het gebruik en de praktische toepasbaarheid van kennis die er al is op dit gebied.

Technische en financiële kennis

In ronde 1 gingen Rinus en Bonne in gesprek met vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven. Voor hen vormt participatie vaak het startpunt van het initiatief. Vanuit interesse in de wijk groeit het vervolgens verder. Deze mensen hebben vooral kennis nodig over technische en financiële zaken om te kunnen uitleggen hoe warmte werkt en wat het kost. Op basis daarvan kunnen zij begrip en draagvlak kweken bij medebewoners.

Individuele of collectieve aanpak?

In ronde 2 zaten verschillende organisaties aan tafel en ging de discussie over de beste aanpak van participatie: richt je je op individuele bewoners met ieder hun eigen woonsituatie of pak je het collectiever aan? Hierbij is vooral kennis over het creëren van participatie en draagvlak bij particuliere woningeigenaars gewenst.

De discussies aan de kennistafel gaven ons nieuwe inzichten en denkrichtingen voor wat ons te doen staat de komende jaren binnen het leer- en ontwikkelprogramma van Nieuwe Warmte Nu.