Betaalbare en Betrouwbare Bronnen voor HTO (3B HTO)

Projectinformatie

  • Betrokken organisaties: Deltares, KWR, Hajtjema, Shell, EBN, TUD

Contact

Korte omschrijving van de innovatie

Hoog-temperatuur ondergrondse opslag (HTO) is een goede manier om effectief om te gaan met de inzet van duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie. Het benutten van deze bronnen kan daarmee toenemen van ongeveer 3.500 uur per jaar naar meer dan 7.000 uur per jaar. Hierdoor is minder opgesteld vermogen nodig en kunnen de bronnen effectiever worden ingezet .

In dit project wordt in fase 1 medium-scale experimenteel onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in verstoppingsmechanismen en toelaatbare stroomsnelheden op de boorgatwand. Hiermee worden numerieke modellen verder ontwikkeld en gevalideerd met als doel het vergroten van de laad- en ontlaadcapaciteit en het rendement van systemen (putten) voor hoge temperatuuropslag in de ondergrond. In fase 2 worden putontwerpen voor HTO verbeterd met de gevalideerde modellen en worden de meerwaarde, kosten en baten van de ontwerpverbeteringen gekwantificeerd. In fase 3 worden een of meer ontwerpverbeteringen gedemonstreerd op minimaal één locatie, met als doel betaalbaarheid en betrouwbaarheid van HTO-putten te verbeteren.

Momenteel zijn er gesprekken met partijen

Bijdrage aan vliegwieleffect

De verbetering van de efficiëntie door innovatieve putconcepten ligt naar verwachting tussen de 5% en 10%. Dit leidt tot een daling van 5% tot 10% in de Total Cost of Ownership (TCO). Na succesvolle demonstratie van de modellen en putontwerpen kan deze techniek op grote schaal worden toegepast.