Composiet putverbuizing voor geothermie

Projectinformatie

  • Betrokken organisaties: Huisman Geo, TNO

Contact

Korte omschrijving van de innovatie

Geothermie maakt gebruik van het in de diepe ondergrond aanwezige warme water. Om hieruit warmte te winnen, boort een aardwarmtebedrijf twee putten: een productieput om het warme water naar boven te pompen en een injectieput waardoor het water weer in dezelfde aardlaag wordt geïnjecteerd.

Geothermieprojecten hebben veel last van scaling (aanslag) en corrosie van putten. De capaciteit van een put neemt daardoor in de loop van de jaren af. Zonder maatregelen en het gebruik van inhibitors (corrosieremmers) verstoppen putten uiteindelijk. Corrosie van metalen casings (behuizing) in putten is een bekend verschijnsel in de geothermie. De inzet van composiet casings lost dit probleem op: inhibitors gebruiken is niet meer of veel minder nodig en er vindt geen corrosie plaats. Bovendien is de stromingsweerstand van composiet casings veel lager dan van metalen casings met aanslag.

In een later stadium wordt de locatie voor toepassing bepaald. De eerste testen vinden plaats in het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy.

Bijdrage aan vliegwieleffect

De composiet putverbuizing bespaart naar verwachting €25 miljoen aan operationele kosten over de 30-jarige levensduur van een geothermieproject. Die besparing is te danken aan het voorkomen dat inhibitors nodig zijn en aan een veel lager gebruik van de pompenergie door een lagere wrijvingsweerstand van composiet ten opzichte van huidige materialen. De geringere pompenergie bespaart ook 67 kton aan CO2-uitstoot per project.