Demonstratie Eavor Loop

Projectinformatie

  • Betrokken organisaties: Eavor Europe BV, Ennatuurlijk, EBN

Contact

Korte omschrijving van de innovatie

Het produceren van duurzame warmte via geothermie kan alleen in gebieden met geschikte (geothermische) reservoirs. Dat geldt voor ongeveer 20% van Nederland. In het Eavor Loop-project wordt de koppeling van een gesloten geothermiesysteem aan een warmtenet gedemonstreerd. Deze gesloten systemen werken als een diepe warmtewisselaar en fungeren onafhankelijk van goed doorlatende reservoirs. Eavor is een gesloten geothermiesysteem (diepe warmtewisselaar) op 2-3km diepte dat kan worden aangesloten op een warmtenet. Via vloeistofcirculatie wordt warmte aan het gesteente onttrokken. Een warmtepomp brengt in de winter de temperatuur op de vereiste 120 °C.

Als de demonstratie in Tilburg succesvol is, kan deze techniek worden toegepast in heel Nederland. Daardoor wordt het aanleggen van warmtenetten ook mogelijk in gebieden die niet of nauwelijks beschikken over restwarmte, aquathermie en/of geothermie.

Bijdrage aan vliegwieleffect

Tot nu toe is diepe aardwarmtewinning slechts mogelijk in ongeveer 20% van Nederland. De Eavor Loop kan in principe in heel Nederland worden toegepast, omdat deze niet afhankelijk is van geschikte geothermische reservoirs. Met dit concept kan dus een veel groter deel van de aardwarmte worden benut voor duurzame collectieve warmtesystemen.