Malburgen-Oost Arnhem

Projectinformatie

 • Warmtebron: Restwarmte (afvalverbrandingsinstallatie) als basislast en biodiesel voor piekvermogen
 • Gebiedskenmerken: Een stadswijk in een middelgrote stad met een mix van huur en particulier bezit, met name grondgebonden woningen uit de jaren vijftig
 • Gemeente: Arnhem
 • Projectontwikkelaar: Vattenfall

Contact

Korte omschrijving project

Het project Malburgen-Oost is gericht op een wijk van ruim 4.000 bestaande woningen. De (energie)armoede in de wijk is groot. De woningbouwcorporaties doen hun huurders een aanbod waarbij woningrenovatie automatisch is gecombineerd met aansluiting op het warmtenet. De gemeente heeft een grote rol bij het stimuleren van particuliere huiseigenaren om hun woning te verduurzamen.

Stakeholders

 • De gemeente Arnhem wil woningen aardgasvrij maken en het warmtenet combineren met wijkaanpak
 • Vattenfall gaat het warmtenet aanleggen en de warmte leveren
 • Woningbouwcorporaties Volkshuisvesting en Vivare bieden huurders een pakket voor het verduurzamen van hun woning
 • Bureau Fakton begeleidt het proces van participatie namens de samenwerkingspartners en valideert de business case

Looptijd

In 2020 kwam Vattenfall in contact met twee woningcorporaties in de wijk Malburgen-Oost, om renovatie te koppelen aan warmte. Sinds begin 2023 zijn deze partijen en de gemeente bezig samen de uitgangspunten te formuleren en een business case op te zetten. In het najaar van 2023 volgt de go/no-go beslissing bij Vattenfall en de corporaties. Voor de eerste buurt wordt al in de zomer een contract getekend, omdat daar de renovatie is gestart. Hier kan de uitvoering eind 2023 beginnen.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

De afvalverwerkingsinstallatie in Duiven, nabij Arnhem, levert al warmte aan 26.000 woningen. De leiding van het bestaande warmtenet loopt langs de wijk Malburgen. In de toekomst kan de warmte ook uit andere warmtebronnen komen, zoals afvalwater (TEA) of oppervlaktewater (TEO).

Leerdoelen

Kernvragen in het project zijn:

 • Hoe bouw je de benodigde techniek in de bestaande woningen in?
 • Hoe verdelen de samenwerkingspartners de verantwoordelijkheden binnen het project?
 • Hoe organiseer je participatie en communicatie met particulieren voor grondgebonden woningen?

‘Sinds 2008 werk ik in de warmtewereld als beleidsadviseur bij de gemeente en als projectmanager bij twee warmtebedrijven: WestpoortWarmte en sinds drie jaar bij Vattenfall. In Amsterdam, Rotterdam en nu in Arnhem richt ik me op het vormgeven van een gebiedsgerichte aanpak om hele wijken aardgasvrij te maken, vanzelfsprekend samen met de andere partijen in die wijken.’

Jannis van Zanten | Gebiedsontwikkelaar bij Vattenfall