Middenbeemster

Projectinformatie

  • Warmtebron: Biomassa en aardgas, geothermie en aquathermie in ontwikkeling
  • Gebiedskenmerken: Woningen in landelijk gebied, zowel sociale huur als particulier eigendom
  • Gemeente: Purmerend
  • Projectontwikkelaar: Stadsverwarming Purmerend (SVP)

Contact

Korte omschrijving project

Middenbeemster maakt sinds kort deel uit van de gemeente Purmerend. Dit project gaat over het gasvrij maken van ruim 600 woningen in een wijk aan de noordkant van Middenbeemster. Tot nu is alleen gefocust op deelname van particuliere huiseigenaren, via dit project komen ook huurwoningen aan bod.

Stakeholders

  • Gemeente Purmerend heeft de ambitie om als eerste stad van het aardgas af te gaan
  • Warmtebedrijf SVP heeft al een warmtenet in Purmerend en Middenbeemster en kan dit uitbreiden
  • Woningbouwcorporatie Wooncompagnie bezit ongeveer de helft van de woningen in Middenbeemster

Bekijk hoe SVP te werk gaat met het aardgasvrij maken van wijken op www.svpparticulier.nl.

Looptijd

Warmtebedrijf SVP werkt in 2023 de business case uit. In de zomer krijgen bewoners de vraag om deelname voorgelegd. Eind 2023 volgt een definitieve go/no-go beslissing van de gemeente. Voor de uitvoering staat een jaar gepland.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Purmerend heeft een stadswarmtenet dat voeding krijgt via een biomassacentrale en twee hulpwarmtecentrales. Er ligt ook een leiding naar een warmtenet in een nieuwbouwwijk in Middenbeemster. De wijk van dit project ligt daarnaast. Aansluiting betekent dat de leiding wordt doorgetrokken naar het noordelijk deel van Middenbeemster, waar de 600 woningen staan.

Leerdoelen

De kernvragen in het project gaan over bewonersparticipatie: hoe kom je tot een eenduidig aanbod voor huurders en huiseigenaren? En over de toe te passen warmtetechniek: welke variatie is mogelijk in de aansluiting op en in de woningen, en welke afweging maak je tussen keuzevrijheid en standaardisatie?

‘Sinds april 2022 werk ik als beleidsmedewerker bij SVP. Ik houd me vooral bezig met subsidieregelingen die voor SVP relevant zijn en het ontwikkelen van onze bronnenstrategie voor de komende jaren. Zo kijken we naar de mogelijkheden voor geothermie en aquathermie in de omgeving. Daarnaast liggen zaken als compliance en wetgeving op mijn bordje.’

Thomas Thijsen | Beleidsmedewerker bij SVP