Open warmtenet Delft

Projectinformatie

  • Warmtebron: Geothermie, en in een latere fase warmtekrachtcentrale restwarmte uit Rotterdam en grootschalige warmteopslag
  • Gebiedskenmerken: Twee stadswijken met relatief veel sociale huur en de TU campus
  • Gemeente: Delft
  • Projectontwikkelaar: Netbeheerder NetVerder

Contact

Korte omschrijving project

In de eerste fase is het doel 5.000 woningen in de wijken Voorhof en Buitenhof aan te sluiten op het warmtenet. Bij de voorbereidingen wordt rekening gehouden met een groei naar 15.000 aansluitingen in de toekomst.

Stakeholders

  • Gemeente Delft heeft een faciliterende en ondersteunende rol
  • Geothermie Delft is verantwoordelijk voor het aanleggen van de bron. Deelnemers aan dit consortium zijn Shell, Energie Beheer Nederland, TU Delft en Aardyn. Zij investeren samen in de bron
  • NetVerder transporteert als netbeheerder de warmte, in opdracht van de energieleverancier
  • InWarmte wordt de mogelijke energieleverancier die de warmte inkoopt bij Geothermie Delft en verkoopt aan de woningcorporaties
  • Woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron bezitten veel woningen in de betreffende wijken

Looptijd

Het project is gestart in 2018 en nog in ontwikkeling. In het derde kwartaal van 2023 wordt het investeringsbesluit genomen over de eerste fase (5.000 aansluitingen). Bij een positief besluit tekenen de 4 betrokken woningcorporaties daarna de contracten en start de realisatiefase. Deze is naar verwachting in 2027 afgerond.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Het project heet bewust ‘open’ warmtenet, omdat later mogelijk verschillende warmtebronnen en energieleveranciers kunnen aansluiten. In de eerste fase is aardwarmte op de TU Delft campus de bron. Hieraan is ook onderzoek van de mijnbouwfaculteit gekoppeld. In de toekomst komt er mogelijk een warmtebron vanuit industriële bedrijven in de haven van Rotterdam.

Het betreft een hoge temperatuurwarmtenet, waarbij de verduurzamingsplannen van de afnemer ervoor moeten zorgen dat de temperatuur omlaag kan in de toekomst.

Leerdoelen

Kernvraag in dit project is: hoe kun je besluitvormingstrajecten bij verschillende partijen synchroniseren? Er doen o.a. vier woningbouwcorporaties mee. Het traject van vergunning- en subsidieverlening is complex, evenals de inschatting en beheersing van de risico’s. De technische leerpunten komen aan bod in het onderzoek dat de mijnbouwfaculteit van de TU Delft uitvoert.

‘Ik werk sinds twee jaar bij NetVerder. Daarvoor was ik consultant op de Zuidas, na mijn studie milieuwetenschappen. Tijdens de coronaperiode besloot ik dat ik een concretere rol wilde vervullen in projecten. Als consultant draag je niet echt verantwoordelijkheid en ben je ook snel weer weg bij een project. Binnen NetVerder, en specifiek in dit warmtenet project, kan ik een directe bijdrage leveren aan de energietransitie door een groot aantal woningen van het gas af te halen en te voorzien van duurzame warmte.’

Ruud Cuijpers | Projectontwikkelaar warmte bij NetVerder