Rotterdam-Noord

Projectinformatie

  • Warmtebron: Restwarmte (afvalverbrandingsinstallatie) en STEG (restwarmte uit een stoom- en gascentrale)
  • Gebiedskenmerken: Twee dichtbevolkte stadswijken met veel vooroorlogse woningen
  • Gemeente: Rotterdam
  • Projectontwikkelaar: Eneco

Contact

  • Email: Casper Burger en Annemiek Aarts, Ontwikkelaars warmtetransitie-projecten bij Eneco

Korte omschrijving project

De gemeente werkt aan een aardgasvrij Rotterdam. Samen met Eneco en de twee woningcorporaties kijkt ze hoe ze het Oude Noorden en de Agniesebuurt aardgasvrij kan maken en verduurzamen. De woningen en gebouwen aansluiten op het warmtenet van Eneco blijkt het meest haalbare en betaalbare alternatief voor aardgas. In 2024 vindt een rioolvervanging en funderingsherstel plaats in de Agniesebuurt. Om overlast te beperken is dat een logisch moment om ook het warmtenet in de wijk aan te leggen. In de nabije omgeving ligt al een warmtenet van Eneco dat kan worden uitgebreid.

Stakeholders

  • De gemeente Rotterdam heeft minder dan 30 jaar om alle 263.000 aardgasaansluitingen in Rotterdam te vervangen door een (duurzamer) alternatief
  • Netbeheerder Eneco heeft al een warmtenet in Rotterdam ten noorden van de Maas en wil dat uitbreiden
  • Woningbouwcorporaties Woonstad Rotterdam en Havensteder hebben veel woningen in de wijken en investeren in een gebiedsaanpak, samen met de gemeente

Looptijd

De verkennende gesprekken voor de aanleg van het warmtenet in het Oude Noorden en de Agniesebuurt begonnen in 2020. Medio 2023 wordt besloten om te starten met de eerste uitvoeringsfase. Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd met eigen go/no-go momenten. De eerste bewoners kunnen eind 2023, begin 2024 een aanbod ontvangen. De start van de werkzaamheden in de eerste uitvoeringsfase staat gepland in 2024. Het tempo ligt op ongeveer 450 woningen aansluiten per jaar (van de totale 10.000 in het gebied).

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Het warmtenet in Rotterdam maakt gebruik van restwarmte uit het Rotterdamse industriegebied en deels van warmte uit de Uniper-centrale, een zogeheten STEG-centrale (stoom en gas). Om de uitbreiding van het warmtenet voor dit project mogelijk te maken worden nieuwe (hoofd)leidingen aangelegd onder het straatwerk. Dit werk is goed te combineren met rioolwerkzaamheden, omdat de straat daarvoor toch al open gaat.

‘Sinds oktober 2021 werk ik als business developer warmtetransitie-projecten bij Eneco. Van het Rotterdam-Noord-project ben ik sinds januari 2022 projectleider. Hiervoor heb ik jaren gewerkt in de subsidieadvies-markt, daar was ik veel betrokken bij grote, innovatieve energietransitie-projecten.’

Casper Burger | Ontwikkelaar warmtetransitie-projecten bij Eneco