Warm Heeg

Projectinformatie

  • Warmtebron: Aquathermie uit oppervlaktewater met warmte-koudeopslag (WKO)
  • Gebiedskenmerken: Buitenstedelijk woongebied
  • Gemeente: Heeg
  • Projectontwikkelaar: Stichting Warm Heeg, in samenwerking met Warm Heeg b.v.

Contact

Korte omschrijving project

De maximale reikwijdte van het project is de aansluiting van 1.115 woningen op het warmtenet. De drempel om het project uit te voeren ligt op 785 woningen. Warm Heeg ontvangt ook PAW-subsidie die wordt ingezet in de projectfase en voor de financiering van de warmtebron.

Warm Heeg is het enige coöperatieve project binnen Nieuwe Warmte Nu; een project waarbij bewoners zélf in onderling overleg bepalen hoe de warmtevoorziening eruit gaat zien en daar gezamenlijk eigenaar van kunnen worden. Naast de Communities of Practice (COP’s) van Nieuwe Warmte Nu neemt Warm Heeg deel aan COP’s die EnergieSamen organiseert voor het netwerk van coöperatieve koplopersprojecten. De kennis en ervaringen uit deze COP’s worden ook verzameld en gedeeld, onder andere via EnergieSamen en deze website.

Stakeholders

  • Stichting Warm Heeg wordt samen met Coöperatie Warm Heeg hoofdeigenaar van Warm Heeg, het bedrijf dat het warmtenet aanlegt en gaat exploiteren
  • Gemeente Súdwest-Fryslân heeft een grote financiële rol en treedt op als partner om het project te realiseren
  • Provincie Friesland heeft Warm Heeg in een eerdere fase financieel gesteund en blijft betrokken voor de uitrol van aquathermie-projecten naar andere kernen in Friesland
  • Netbeheerder Liander is partner bij het bedenken en realiseren van de elektriciteitsvoorziening
  • Warmtebedrijf Kelvin is partner in de projectfase en de beoogde samenwerkingspartner voor de uitvoeringsfase
  • Woningbouwcorporatie Elkien is eigenaar van een deel van de woningen

Looptijd

De eerste overleggen zijn gestart in 2018, gevolgd door een presentatie van Warm Heeg aan ongeveer 80 bewoners. Zij gaven mandaat om het initiatief verder te ontwikkelen. Met financiële steun van de gemeente, provincie en het waterschap is een verkenning gedaan. Eind mei 2023 konden bewoners intekenen, de go/no-go beslissing valt in november 2023.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

In Heeg wordt een warmtenet gerealiseerd van 70 ˚C. De basiswarmte wordt in de warme maanden onttrokken uit het Heegermeer en opgeslagen in een warmte-koude-opslag (WKO), tussen aardlagen in de bodem. In de winter wordt de warmte opgepompt om het 70 ˚C net te verwarmen via centrale warmtepompen.

Leerdoelen

De kernvraag voor dit project is: hoe krijg je bewoners in een dorpskern als Heeg mee om deel te nemen aan een collectieve warmtevoorziening? En wat is een goede juridische structuur voor een coöperatief initiatief? Verder is eigen stroomopwekking nodig om de businesscase haalbaar te maken.

‘Vanuit mijn bedrijfskundige en financiële achtergrond ben ik sinds 2021 betrokken bij Warm Heeg. Binnen het team ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de business case en ik breng de risico’s in kaart. Eerder heb ik met acht anderen een bedrijf opgericht, waarvan ik lange tijd CFO was. Met de kennis die ik daar heb opgebouwd over financiën en ondernemerschap kan ik bij Warm Heeg ook bijdragen aan de projectaanpak.’

Lauran Spitters | Inwoner van Heeg en lid van het projectteam Warm Heeg