Warmte volloop HAL

Projectinformatie

  • Warmtebron: Geothermie en STEG (stoom- en gasturbine)
  • Gebiedskenmerken: Een naoorlogse stadswijk
  • Gemeente: Den Haag
  • Projectontwikkelaar: Eneco en Haagse Aardwarmte

Contact

Korte omschrijving project

In Den Haag Zuidwest staan veel portiekflatgebouwen die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd (1945-1960). Een groot deel van de woningen (70%) is in bezit van woningbouwcorporaties. Woningbouwcorporatie Hof Wonen combineert de aansluiting op het warmtenet met renovatie van de woningen.  

Stakeholders

  • Gemeente Den Haag wil na het succes van het bestaande warmtenet en de geothermiebron HAL meer wijken verduurzamen
  • Netbeheerder Eneco heeft al een warmtenet rond de bestaande geothermiebron en wil dit uitbreiden
  • Woningbouwcorporatie Hof Wonen wil haar woningbezit aansluiten op het warmtenet; in de concessie kunnen ook de gebouwen Staedion en Haag Wonen worden opgenomen
  • Haagse Aardwarmte is de ontwikkelaar van geothermiebron HAL

Looptijd project

In het tweede kwartaal van 2023 is het investeringsbesluit genomen voor het eerste deel van het project (600 woningen). Verdere groeimogelijkheden komen in beeld via een concessie beoogd vanaf 2024.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

De warmtebron is de allereerste binnenstedelijke geothermiebron aan de Haagse Leyweg, genaamd HAL. Voor de toekomst van het project wordt rekening gehouden met de aanleg van een zogeheten redundante leiding, die het mogelijk maakt 1.000 of meer woningen aan te sluiten.  

Leerdoelen

Dit project gaat over: nu stappen zetten waar later van geprofiteerd kan worden. De vraag is: hoe maak je het project haalbaar en vervolgens schaalbaar (mogelijk met een designtoolkit)? En hoe zorg je dat de betrokken partijen goed kunnen samenwerken?

‘Als gebiedsontwikkelaar richt ik me binnen de energietransitie op warmte en koude energie. Via een wijkgerichte aanpak werk ik samen met gemeenten, woningcorporaties, de bewoners en andere stakeholders. Samen Nederland van gas los maken, dat is het doel.’

Chris van der Krabben | Gebiedsontwikkelaar bij Eneco