Warmtenet Gorinchem

Projectinformatie

  • Warmtebron: Aquathermie (thermische energie uit afvalwater, TEA); warmte die vrijkomt bij rioolwaterzuivering
  • Gebiedskenmerken: Een stadswijk in een middelgrote stad
  • Gemeente: Gorinchem
  • Projectontwikkelaar: HVC Groep

Contact

Korte omschrijving project

In de Gildenwijk in Gorinchem staan vooral woningen uit de periode 1960/70. Omdat er veel hoogbouw is met collectieve verwarmingsinstallaties, is deze wijk kansrijk voor aansluiting op een warmtenet. De wijk bestaat grofweg uit 70% huurwoningen, 20% particulieren/vve’s en 10% utiliteit.

Stakeholders

  • Gemeente Gorinchem wil aan de slag met een warmtenet
  • Warmtebedrijf HVC Groep is de leverancier van de warmte en verantwoordelijk voor de bron
  • Woningbouwcorporatie Poort6 bezit veel huurwoningen in de Gildenwijk en is samen met de gemeente startmotor
  • Waterschap Rivierenland levert de warmte uit afvalwater
  • De provincie Zuid-Holland ondersteunt het project procesmatig en met leerervaringen uit andere gemeenten
  • Stedin is netbeheerder voor gas en stroom en vanuit die rol betrokken bij de uitvoering van het project

Looptijd

Tussen 2022 en 2025 worden ongeveer 1.000 woningen en gebouwen in Gorinchem aangesloten op een warmtenet. Dit project gaat over de volgende fase om wijken in de stad aardgasvrij te maken: de aansluiting van 2.300 extra woningen. Het streven is in 2025 te starten met de aanleg van het warmtenet. Naar verwachting worden de laatste aansluitingen in 2030 gerealiseerd.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Een thermische bron voor afvalwater (TEA) op het terrein van HVC levert de warmte. Dit is nog niet voldoende voor opschaling van het warmtenet naar de hele gemeente. Daarvoor kunnen extra thermische bronnen uit oppervlaktewater (TEO) op andere locaties worden geplaatst.

Leerdoelen

Kernvragen in dit project zijn bijvoorbeeld: wat zijn de effecten van (opschaling van) een warmtenet op basis van aquathermie en hoe zorgen we voor een goed aanbod aan particulieren en VVE’s?

‘Bij ontwikkeltraject Gorinchem houd ik me bezig met de aanvraag van de Groeifondssubsidie en het implementeren hiervan in het project. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de gemeente Gorinchem en woningcorporatie Poort 6. We doen dit project echt samen. Naast het bezit van de woningcorporatie maken we met deze subsidie een start om ook particulieren en VVE’s van een duurzaam alternatief te voorzien. Doorgroei van het warmtenet is een belangrijk stap in de ambitie om Gorinchem aardgasvrij te maken en het biedt een leerervaring voor de aanleg van warmtenetten in middelgrote steden.’

Rianne Post | Strategisch adviseur bij HVC groep