Warmtenet Wilgenlei

Projectinformatie

  • Warmtebron: STEG (warmte uit een stoom- en gascentrale), havenwarmte en biomassa, geothermie is in ontwikkeling
  • Gebiedskenmerken: Het gebied Wilgenlei is een 70 ha groot glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland
  • Gemeente: Lansingerland
  • Projectontwikkelaar: AgroEnergy

Contact

Korte omschrijving project

In de gemeente Lansingerland ligt het B3hoek warmtenet van Eneco al sinds 1995. Hierop is ongeveer 280 ha glastuinbouw aangesloten. De hoofdleiding van dit warmtenet loopt langs de Wilgenlei. In het verleden was er onvoldoende broncapaciteit om ook dit gebied aan te sluiten, daarin komt nu ontwikkeling. Ondanks dat de bedrijven aan de Wilgenlei met vooral warmte-krachtkoppeling (WKK) zelfvoorzienend zijn, is er omwille van verduurzaming wel behoefte aan aansluiting op een warmtenet. De 15 tuinders in dit gebied willen daar zelf mede-eigenaar van worden. Iedere ondernemer kan individueel beslissen over deelname.

Na het Westland heeft Lansingerland de hoogste glastuinbouw-concentratie in Nederland. De woonkern van Bleiswijk ligt op afzienbare afstand van de Wilgenlei, waardoor in de toekomst nabij gelegen woningen ook op het warmtenet kunnen worden aangesloten.

Stakeholders

  • Warmtecoöperatie Wilgenlei is opgericht door 15 tuinders die de warmtevoorziening voor hun glastuinbouwbedrijf willen verduurzamen
  • AgroEnergy, onderdeel van Eneco Groep, levert warmte voor het warmtenet
  • WSO (Warmte Samenwerking Oostland, een samenwerkingsverband van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Zoetermeer en Glastuinbouw Nederland) is de oorspronkelijk aanvrager van het vliegwielproject

Looptijd

De kernvraag bij dit project is: in welke samenwerkingsvorm – publiek, privaat of een mix – kunnen alle partijen zich vinden? Hiervoor zijn onder andere beslissingen nodig over het eigendom van het warmtenet en een tarievenstructuur voor de te leveren warmte.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Via het B3hoek warmtenet wordt het aan te leggen warmtenet Wilgenlei gekoppeld aan bronnen uit de stad Rotterdam, met name de RoCa (energiecentrale) en AVR Rozenburg (afvalverwerkingsbedrijf), en deels via lokale bronnen in de B3-hoek (geothermie en biomassa). Geothermie is nog in ontwikkeling, maar moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere verduurzaming.

Leerdoelen

De kernvraag bij dit project is: in welke samenwerkingsvorm – publiek, privaat of een mix – kunnen alle partijen zich vinden? Hiervoor zijn onder andere beslissingen nodig over het eigendom van het warmtenet en een tarievenstructuur voor de te leveren warmte.

‘Sinds enkele jaren ben ik als ontwikkelaar warmteprojecten namens Eneco en AgroEnergy in gesprek met de ondernemers aan de Wilgenlei. Ik vind het gaaf om met hen in de glastuinbouw samen te werken, het zijn op en top ondernemers. Tegelijkertijd is dat soms ook een uitdaging, want alles moet scherp. Het is mooi om te zien dat we op één lijn zitten als het gaat om waar we samen naar toe moeten. Het is aan ons samen om daar ook te komen, maar daar heb ik alle vertrouwen in.’

Edwin Valkenburg | Projectontwikkelaar warmte bij AgroEnergy