Bijeenkomst 17 april

vliegwielprojecten

Op 17 april vond de derde Community of Practice – bijeenkomst plaats. Dit keer in het Oude Magazijn in Amersfoort. De vliegwielprojecten van Nieuwe Warmte Nu kwamen tijdens deze bijeenkomst voor het eerst samen met projecten die op dit moment een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) hebben ontvangen. Omdat deze WIS-projecten zich veelal in dezelfde fase bevinden als de vliegwielprojecten binnen Nieuwe Warmte Nu, staan ze voor vergelijkbare uitdagingen. Dat maakt het logisch om samen verder te leren. Het werd een Community of Practice-dag vol uitwisseling van ervaringen en leerzame gesprekken.

Kennismaken en informatie uitwisselen

De bijeenkomst begon met een kennismaking tussen de deelnemers aan projecten van Nieuwe Warmte Nu en projecten die subsidie ontvangen vanuit de WIS-regeling (Warmtenetten Investeringssubsidie). Ze wisselden informatie uit aan de hand van vragen als: waar in Nederland speelt mijn project zich af? Hoe ver is dit warmteproject? Wie heeft de regie en wat is de hoofdbron? Op deze manier verkenden ze overeenkomsten, verschillen en uitdagingen.

Onder leiding van Peter van Vugt (RVO) volgde een gesprek over de Wet Collectieve Warmte (Wcw). De deelnemers gingen in op de mogelijke impact van deze wet op hun project. Ze kregen ook meer duidelijkheid over thema’s als kavelverdeling, warmtegemeenschappen, ‘kostengebaseerde’ tarieven, het overgangsrecht en het waarborgfonds.

Leren van elkaar

Hoogtepunt van de dag was een presentatie over de lessen uit het gestaakte vliegwielproject Nazareth-Limmel in Maastricht. Stan Timmermans van warmtebedrijf Ennatuurlijk deelde zijn inzichten over de uitdagingen van een warmteproject, zoals onvoorziene kostenstijgingen en onduidelijkheid rond wetgeving. Hierna gingen de deelnemers in gesprek over de risico’s en onverwachte uitdagingen die zij in de praktijk tegenkomen en over strategieën om die risico’s te beheersen.

Tijdens de borrel werd de bijeenkomst al even geëvalueerd. De conclusie? Het was een zinvolle dag waarin deelnemers aan de projecten van elkaar hebben geleerd en gezamenlijk hebben gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de toekomst van duurzame warmte.

Meer lezen