‘Kraak de laatste meter’: workshop over technische stappen

Op 16 mei kwamen de vliegwielprojecten van Nieuwe Warmte Nu, aannemers en installateurs samen om te praten over het aansluiten van een warmtenet in woningen. De vraag die tijdens deze workshop centraal stond was: hoe overbruggen we de laatste meter bij een warmtenetaansluiting tegen lagere kosten, minder risico en minimaal ‘gedoe’ voor bewoners?

Om met een open blik en creatieve gedachten aan de slag te gaan, kregen de deelnemers allereerst een paar inspirerende voorbeelden. Niels van Surksum van renovatie- en onderhoudsbedrijf Hemubo vertelde hoe het met innovatieve oplossingen al op verschillende locaties is gelukt de laatste meter binnen een dag te overbruggen. Lydia Hameeteman (gemeente Rotterdam) liet zien hoe gestructureerde samenwerking in die stad voor versnelling zorgt.

Aansluiting in één dag

Met deze nieuwe ideeën gingen de deelnemers in groepjes aan de slag onder begeleiding van een teamcoach. Ze werkten in vijf stappen toe naar de ideale situatie. Daarin wordt een woning in één dag aangesloten op een warmtenet. Om 8 uur ’s ochtends gaat de bel bij het betreffende huis en om 17 uur vertrekt de laatste monteur. Hoe zien het technisch proces en de technische planning van zo’n dag eruit? De teams leverden drie uitgewerkte dagplanningen op, inclusief alle benodigde technische ingrepen. Daarbij zijn ook de kansen en knelpunten in beeld gebracht. De sessie eindigde met een lunch waarbij deelnemers konden napraten en ideeën uitwisselen.

Kraak de laatste meter – de organisatorische aspecten: 12 juni

Deze productieve ochtend legde een goede basis voor de volgende Kraak de laatste meter workshop. Deze vindt plaats tijdens de ‘Impulsdag warmtenet: boost je warmteproject‘ op 12 juni 2024 en gaat over de organisatorische aspecten. Meld je online aan!