Organisatiemodellen en samenwerkingsvormen onder de Wcw

In november 2023 is het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmte gepubliceerd. Hiermee verandert veel voor warmtebedrijven en voor de manier waarop organisaties samenwerken aan de warmtetransitie. TNO heeft een artikel geplaatst over de verschillende organisatiemodellen en samenwerkingsvormen die mogelijk zijn onder de Wcw.

Het duurt op dit moment 5 tot 7 jaar om een warmtenet te realiseren. Als we de huidige klimaatdoelen tijdig willen bereiken moet het tempo van de ontwikkeling van warmtenetten aanzienlijk worden verhoogd. Een belangrijk aspect hierbij is een doeltreffende samenwerking. De recente publicatie (op 23 november 2023) van het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmte (Wcw) brengt substantiële veranderingen met zich mee in de organisatiemodellen van warmtebedrijven. Deze veranderingen zijn van invloed op de samenwerking tussen partijen.

In het artikel koppelt TNO de organisatiemodellen onder de Wcw aan vier grondvormen van samenwerking. Deze koppeling stelt ons in staat om de samenwerking in de warmtesector beter te begrijpen. Dit geldt voor zowel de samenwerking van partijen binnen een warmtebedrijf als voor samenwerking tussen een warmtebedrijf en andere partijen in de warmtesector. Tijdens een bijeenkomst van Nieuwe Warmte Nu zijn warmteprojecten gevraagd om deze theorie toe te passen in de praktijk. De inzichten die hieruit naar voren kwamen worden in het artikel gepresenteerd. Deze inzichten dragen bij aan een beter begrip over hoe partijen samenwerken vanuit de (nieuwe) organisatiemodellen.