Design Toolkit Warmtenetten

Projectinformatie

  • Betrokken organisaties: TNO, Deltares, TPG, EBN, WarmteTransitieMakers, Enpuls, Gemeente Rotterdam, Ennatuurlijk, IF Technology, HaskoningDHV, WarmHeeg BV, Mentink Procesmanagement

Contact

Korte omschrijving van de innovatie

De aanlegkosten van een duurzaam collectief warmtesysteem bestaan uit de aanleg van bronnen en een warmtenet, en aanpassing van gebouwen. De Design Toolkit is een softwarepakket dat ontwerpers van warmtenetten helpt bij het ontwerp van toekomstbestendige warmtenetten. Op basis hiervan kunnen gemeenten, warmtebedrijven en andere betrokken partijen strategische beleidskeuzes en ontwerpplannen maken.

De ontwikkeling en inzet van de WarmingUP Design Toolkit levert tot 25% kostenreductie op bij de aanleg van warmtenetten. Een effectief ontwerp maakt de toepassing van kleinere diameters mogelijk dankzij optimale inpassing en gebruik van bronnen en buffers, en minder lengte in leidingen. Kijk voor meer informatie op de website van WarmingUp.

De Design Toolkit wordt voor enkele vliegwielprojecten ingezet. Informatie over welke projecten dat zijn volgt in een latere fase.
Op 21 september 2023 vond de kick-off plaats van Design Toolkit 1.0.

Bijdrage aan vliegwieleffect

De verwachting is dat de toolkit tot 25% van de kosten bespaart van het ontwerp en bij de aanleg van warmtenetten, vergeleken met de huidige ontwerpmodellen. Bovendien leidt dit tot 10% (extra) vermindering van de CO2-uitstoot voor een duurzaam collectief warmtenet.