Kick-off innovatieproject Design Toolkit 1.0

Op 21 september vond de kick-off plaats van Design Toolkit 1.0. Dit is het eerste van zes innovatieprojecten die zijn aangesloten bij Nieuwe Warmte Nu. De Design Toolkit is een softwarepakket voor conceptontwerp van toekomstbestendige collectieve warmtenetten. Partners in de warmtenetketen kunnen hiermee in een open platform samenwerken aan de ontwikkeling van collectieve warmte.

Gebruiksvriendelijke softwaretool

De bètaversie van de Design Toolkit is eerder ontwikkeld door TNO en Deltares binnen het programma WarmingUP en inmiddels succesvol ingezet in diverse gemeenten en regio’s. Binnen het programma Nieuwe Warmte Nu werken gemeenten, energiebedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen de komende drie jaar aan het verder ontwikkelen van de Design Toolkit tot een gebruiksvriendelijke softwaretool. Met dit nieuwe project kan de Toolkit een sleutelrol blijven spelen in de warmtetransitie.

Toelichtingen, ervaringen en discussie

Tijdens de kick-off werd de essentiële rol toegelicht die softwarebedrijf The People Group hierbij gaat spelen en vertelde de gemeente Rotterdam over ervaringen met de Toolkit in een lopend project. Ook is een paneldiscussie gehouden, waaruit naar voren kwam dat open source, transparante tools en datasets essentieel zijn voor de warmtetransitie. Om deze beschikbaar te maken en te houden is beheer, ondersteuning en verdere ontwikkeling nodig.