Nieuwe Warmte Nu kan extra innovatieprojecten ondersteunen

Stichting Nieuwe Warmte Nu (NWN) heeft financiële middelen beschikbaar om extra projecten te ondersteunen. In overleg met het Nationaal Groeifonds en het Ministerie van Economische Zaken is besloten deze middelen te gebruiken om innovaties in de warmtetransitie te stimuleren.

Zowel technische, financiële, organisatorische als sociaal-maatschappelijke innovaties komen in aanmerking, evenals combinaties hiervan. De voorkeur gaat uit naar innovaties die leiden tot verduurzaming en/of versnelling van de uitrol van warmteprojecten voor bestaande gebouwen. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van de innovatie in bestaande warmtenetten, in één van de vliegwielprojecten van Nieuwe Warmte Nu of in een project dat subsidie vanuit de Warmtenetten Investeringssubsidie (de WIS-regeling) heeft ontvangen of aangevraagd.

Voorlopige criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie

Begin augustus staat het aanmeldformulier voor de subsidie op de website, met daarbij de definitieve criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie. Hieronder staan de criteria die op dit moment bekend zijn:

De innovaties die wij zoeken:

 • Verbeteren de efficiëntie en/of duurzaamheid van warmtesystemen. Bijvoorbeeld door het vergroten van de delta T (de waarde die het temperatuurverschil aangeeft van het water dat in het centrale verwarmingssysteem circuleert en de kamertemperatuur), het verduurzamen van de piekvoorzieningen en het inzetten van energieopslag om de inzet van piekcentrales te verminderen.
 • Zorgen voor snellere realisatie en/of een hogere acceptatiegraad van collectieve warmtesystemen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van warmte tussen warmtesystemen, efficiënter organiseren van werkzaamheden, of hulpmiddelen die zorgen voor een betere planning.
 • Hebben een grote potentiële schaalbaarheid of herhaalbaarheid.
 • Hebben projectpartners en/of eindgebruikers die ervaring hebben met en/of nauw betrokken zijn bij de betreffende innovatie. Er kan bijvoorbeeld via een intentieovereenkomst aangetoond worden dat de innovatie bij een succesvolle demonstratie toegepast gaat worden in volgende projecten.
 • Hebben een doorlooptijd van maximaal 3 jaar.
 • Zijn na afronding van het project klaar om op de markt te worden gebracht. Technische innovaties moeten bij aanvang minimaal Technologiegereedheidsniveau (TRL) 7 hebben en sociaal-maatschappelijke innovaties minimaal Sociaal-gereedheidsniveau (SRL) 7.
 • Komen niet in aanmerking voor andere bestaande subsidieregelingen zoals de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie subsidie (DEI+) of Hernieuwbare Energie (HER+) subsidie.

Voor het beoogde vliegwieleffect vraagt een voornamelijk technische innovatie naar inschatting een bijdrage van minimaal 2 miljoen euro en een voornamelijk sociaal-maatschappelijke innovatie een bijdrage van minimaal 300.000 euro.

Planning

 • Begin augustus: aanmeldformulier voor subsidie met de definitieve criteria staat op nwn.nu.
 • Augustus/begin september: gelegenheid om het innovatieproject te bespreken met (leden van) het programmateam van Nieuwe Warmte Nu.
 • 23 september: deadline voor indienen aanmeldformulier.
 • Oktober: de aanmeldingen worden geanalyseerd door de beoordelingscommissie (met deels externe experts) en het bestuur van Nieuwe Warmte Nu maakt een selectie.
 • November-december: geselecteerde indieners leveren hun subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met:

 • Frits Verheij – Programmamanager innovaties Nieuwe Warmte Nu
  frits.verheij@nwn.nu | +31630111603
 • Frank Schoof – Programmamanager vliegwielprojecten Nieuwe Warmte Nu
  frank.schoof@nwn.nu | +31613230736