Eerste netwerkbijeenkomst

Op woensdag 22 mei kwamen vertegenwoordigers van verschillende projecten binnen Nieuwe Warmte Nu (NWN) en het programmateam bij elkaar in Utrecht. Tijdens deze eerste netwerkbijeenkomst was er een update over het leer- en ontwikkelprogramma van NWN en over de voortgang bij verschillende projecten. Daaromheen konden de deelnemers ervaringen uitwisselen en netwerken.

Vliegwielproject Deventer

Ron Sint Nicolaas (gemeente Deventer) vertelde over de voortgang van het vliegwielproject in Deventer: Slim Warmtenet Zandweerd. Gespreksonderwerpen waren de hoogte van het warmtetarief en de ‘volloop’, dat wil zeggen het aantal aansluitingen dat binnen een bepaalde periode wordt gerealiseerd. Tot nu toe zijn nog relatief weinig afnamecontracten gesloten met particulieren. Toch vindt de gemeente de financiële risico’s die zij, als eigenaar van dit project, heeft acceptabel. Dat is omdat de gemeente zelf invloed heeft op het verduurzamingstempo in de wijk. Verder zijn veel partijen betrokken die baat hebben bij een succesvol project. Dit laatste leverde een interessante discussie op over benodigde zekerheden vóór de start van de aanleg van een warmtenet.

Ontwikkeling innovatieproject met ‘digital twin’ van geothermiebron

Pejman Shoeibi Omrani (TNO) presenteerde de stand van zaken van de ontwikkeling rond GEMINI. Deze ‘digital twin’ is onderdeel van innovatieproject ‘Datagedreven optimalisatie aardwarmtesystemen’. Een digital twin is een digitaal model van – in dit geval een geothermiebron – die actuele data gebruikt om de prestaties, bedrijfsvoering en bijvoorbeeld storingen van de bron na te bootsen. Dit helpt om de installatie te optimaliseren, waardoor de betrouwbaarheid van de bron verbetert en de kosten van beheer en onderhoud dalen.

Studie naar kosten warmtenet

Een consultant van Adviesbureau Berenschot lichtte een recente studie  van dit bureau toe naar de maatschappelijke- en eindgebruikerskosten van warmtenetten. In het onderzoek stond een casus in de gemeente Den Haag centraal. Nieuwe Warmte Nu heeft Berenschot gevraagd ook een aantal NWN-projecten door te rekenen, om te zien hoe de kosten daar uitvallen en welke generieke conclusies te trekken zijn voor de benodigde (rijks)ondersteuning van warmtenetten. De verwachting is dat de conclusies tijdens de volgende netwerkbijeenkomst in het najaar aan bod komen.

Rond de inhoudelijke sessies was er veel gelegenheid om informeel bij te praten, bijvoorbeeld tijdens de borrel na afloop. De levendige gesprekken tussen de aanwezigen maken duidelijk hoe zinvol informatie-uitwisseling en inspiratie zijn om specifieke uitdagingen in projecten te lijf te gaan.

Ben je betrokken bij Nieuwe Warmte Nu en wil je de uitnodiging voor de volgende editie ook graag ontvangen? Laat het ons weten